|

โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ จับมือโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ลงนาม MOU ออนไลน์ จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิตอล Health Digital Medical Service Center

7F718095-79FC-489C-BE75-7968A5CF99BBโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ ลงนาม  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ออนไลน์ จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิตอล Health Digital Medical Service Center โดยการนำความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ดูแลให้ผู้ป่วยเข้าถึงการแพทย์สาขาขาดแคลนได้ง่าย เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้น ตามนโยบาย BDMS Anywhere                               นายแพทย์นรินทร์ บุญจงเจริญ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม6 กล่าวว่า บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นำแลกเปลี่ยนถ่ายทอด ร่วมมือการส่งต่อทั้งทางการความรู้ การรักษา เทคโนโลยี ร่วมถึงนวัตกรรมต่างๆ ระหว่างโรงพยาบาลในเครือด้วยกันเอง ระหว่างโรงพยาบาลในเครือกับภาครัฐและภาคเอกชน ด้วยเพื่อให้ผู้รับบริการได้เข้าถึงการแพทย์ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ที่จะสำคัญที่สุดคือ ปลอดภัย   ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ในการให้บริการแพทย์ทางไกลTelemedicine ระหว่างแพทย์กับแพทย์ ผ่าน Application My Health First ทั้งนี้ขอให้ทั้ง 2 โรงพยาบาลประสบความสำเร็จในการดำเนินการตาวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ได้ให้ผู้รับบริการเข้าถึงทางการแพทย์ง่ายขึ้น ให้คนไทยปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี โดยใช้กำลังกาย กำลังใจ กำลังสมองและเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อผู้ป่วยของเรา เพื่อประเทศไทยของเรา          4AFCC4F1-0D85-4C1D-A411-EBFBF8F3A14D             ด้านผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ นายแพทย์กฤตย์อังกูร เชษฐเผ่าพันธ์ ผู้อำนวยการ กล่าวว่า โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มุ่งเน้น การดูแลรักษาผู้รับบริการด้วยแพทย์เฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญการ ร่วมกับ โรงพยาบาลฯ มุ่งเน้น เป็น Smart Hospital จึงร่วมพัฒนา Application My Health First ให้สามารถให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์และทางการแพทย์ทางไกล Telemedicine เพื่อสามารถดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สะดวกต่อผู้รับบริการมากขึ้น แต่ยังคงสามารถได้รับคำปรึกษาจากแพทย์เฉพาะทางได้ พร้อมอุปกรณ์ทันสมัย MIOT จึงสามารถติดตาม บันทึกและวิเคราะห์ ดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง คืนคุณภาพชิวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการได้

            ปัจจุบันโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ ได้จัดตั้งศูนย์บริการทางการแพทย์ดิจิตอล Health Digital Medical Service Center ให้บริการการแพทย์ทางไกลTelemedicine ระหว่างแพทย์กับแพทย์ และ ระหว่างแพทย์กับผู้รับบริการ ผ่านApplication My Health First  โดยมีแพทย์ให้บริการครอบคลุม 8 สาขา 23 ท่าน ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-16.00 . ครอบคลุมพื้นที่บริการทั่วโลกผ่านระบบออนไลน์ สามารถนัดหมายรับบริการได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ โทรศัพท์ เบอร์ 074-2772-800  หรือ ผ่านทาง Application My Health First เพื่อดูแลผู้ป่วยได้ครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น สะดวกต่อผู้รับบริการ สามารถติดตาม บันทึกและวิเคราะห์ได้ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง ต่อเนื่อง คืนคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ผู้รับบริการ

D5C3F8E8-F6FD-4E35-8F98-686AC6D9DECD

CA767BA5-58ED-41D6-A4FC-65C9CEE0FFC2

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72713

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us