|

สงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนากำลังคนสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

06890311-EB32-4443-AEF4-3B0912D89099สงขลานครินทร์ จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล พัฒนากำลังคนสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2565   ศูนย์การค้าเซ็นทรัล   .หาดใหญ่  ..สงขลา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นประธานเปิดงาน เพื่อมุ่งพัฒนากำลังคนสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เน้นการพัฒนากําลังคนทุกสาขาอาชีพ    ทั้งบุคลากรภาครัฐ และภาคเอกชน โดยสำนักทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการพันธกิจ.. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ธุรกิจ 4.0” ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ตอบโจทย์การใช้งาน และพัฒนาทักษะของบุคลากรในกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจเริ่มต้น รวมถึงกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล            5640B568-4E48-4F59-869B-A5183C25FDE5             การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลของผู้ประกอบการ  วิสาหกิจชุมชน ทั้งกิจการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ได้มาใช้ระบบแพลตฟอร์มที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้พัฒนาขึ้น โดย ศูนย์วิจัยระบบอัตโนมัติอัจฉริยะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีประสิทธิภาพสูง และเป็นเครื่องมือที่ดีพอสำหรับการพัฒนากิจการให้ก้าวสู่การแข่งขัน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามายกระดับการดำเนินงาน และสำหรับกลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็ได้จัดทำระบบการจัดการเรื่องน้ำประปา ด้วยเทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่นเดียวกัน     1BA2FAB1-AA91-4DBD-8196-5A508E53DA0E              กิจกรรมในงานนอกจากมีการออกร้านและนิทรรศการของสินค้าต่างๆและ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ประกอบด้วยวันที่ 24 มิถุนายน 2565 มีกิจกรรมเสวนาพันธกิจ.. ยกระดับการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลสู่ ธุรกิจ 4.0”วันที่ 25 มิถุนายน 2565 มีกิจกรรมเสวนา  “ พืชสมุนไพรเศษฐกิจใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ทางแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกกิจกรรมเสวนาผู้ประกอบการการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัลระบบบริหารจัดการโรงแรมโฮมสเตย์และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเสวนาผู้ประกอบการใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์มดิจิทัล  DIGITAL World to Metaverse”         61436D2A-DB58-4800-96FD-B754ED03D0EB             รวมทั้งการจัดมินิคอนเสิร์ต  โดย วงกอและแฟมิลี่ วงดนตรีท้องถิ่นแนวเพลงปักใต้ การแสดงมายากล และศิลปินระดับประเทศ อาทิ ศิลปิน เป๊กกี้ ศรีธัญญา นุ้ย สุวีณา อาร์สยาม โดยมีช่วงกิจกรรมนาทีทอง เพื่อส่งเสริมการขายให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมออกแสดงสินค้า ระหว่าง วันที่ 24-26 มิถุนายน 2565 ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล.หาดใหญ่ .สงขลา

4C83D64B-F63B-4B2E-844B-2663958EABE9

8E99A724-B727-4A80-A227-CECBD130D661

7AE666D7-D11C-46FD-A2B9-EB511C81DAB7

DB7F082A-D3B8-4F2C-A5BE-8CF053D20B61

70F7FA3D-FDA8-4500-BD0B-187ECF7CBD15

5375EB80-7E03-470E-952F-20B48586148F

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=72733

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us