|

ท.หาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมชาวเหนือ-อีสาน จ.สงขลา จัดพิธี “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 อำเภอ” มหาบุญบารมี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

01north854026

ช่วงค่ำวันนี้ (12 ก.ค. 65) พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ มอบหมาย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีจัดงาน “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 อำเภอ” มหาบุญบารมี ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-13 กรกฎาคม 2565 ณ บริเวณสวนหย่อมบึงศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่  โดยมีส่วนราชการ และภาคเอกชน อาทิ นายมานพ เพ็งชุม เลขานุการนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  , นายสุรพล สัมฤทธิ์ นายกสมาคมชาวเหนือ-อีสานจังหวัดสงขลา , นายสุรพล กำพลานนท์วัฒน์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  , นางอานุไร จิตต์สุรงค์ นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์จังหวัดสงขลา นางรุ่งรัตน์ ชัยจิระกุล นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดสงขลา , นายอดิศร จุลจินดา นายกสมาคมร้านอาหารและเครื่องดื่ม , นางวดีวรรณ จันทรรัศมี กรรมการรองผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ , สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ , นายสุชาติ ทวี บริษัทน้ำดื่มตราหัวพญานาค ฯลฯ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

03north854003 04north854001 04north854002 04north854129 04north854131 04north854144 04north854147 05north854151 05north854152 05north854156 05north854161 05north854162 06north854154 07north854126

โดยงาน “หล่อเทียนพรรษา 9 วัด 9 อำเภอ” มหาบุญบารมี ในครั้งนี้ มีพระสงฆ์ 9 วัด 9 อำเภอเข้าร่วมพิธี ประกอบด้วย อ.หาดใหญ่ : วัดโคกสมานคุณ , .อ.สะเดา : วัดยางทอง , อ.รัตภูมิ :  วัดใหม่ทุ่งคา  , อ.เมืองสงขลา : วัดแช่มอุทิศ  , อ.สิงหนคร : วัดธรรมโฆษณ์ , อำเภอบางกล่ำ : วัดบางหยี , อ.นาหม่อม : สํานักสงฆ์วังมะพร้าว  , อ.ระโนด : วัดระโนด และ อ.สทิงพระ :  วัดพะโคะซึ่งพิธีการเริ่มต้นโดย นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว รองนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานและเปิดงานถวายเทียนพรรษา เริ่มพิธีทางศาสนาโดยพิธีกรกล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย สมาทานเบญจศีล พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ พิธีกรกล่าวนําถวายเทียนพรรษาและของอันเป็นบริวาร  ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา พระสงฆ์ให้พร กรวดน้ำ รับพร เจ้าภาพถวายผ้าไตรฯแก่พระสงฆ์ เป็นอันเสร็ขพิธีพร้อมร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

08north854074 09north854044 10north854062 11north854046 11north854050 11north854061 11north854066 11north854069 11north854073 11north854076 11north854084 11north854089 11north854092 11north854094 11north854096 11north854099 11north854104 11north854105 11north854106 11north854109 11north854110 11north854113 11north854115 11north854116 11north854121 11north854123

นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว กล่าวว่า เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สมาคมชาวเหนือ-อีสานจังหวัดสงขลา ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน กลับมาจัดงานดังกล่าวหลังจากมาตรการผ่อนคลายจากสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา  มีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นกระจายรายได้สู่ชุมชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย การสวดเจริญพระพุทธมนต์ , การกล่าวสัมโมทนียกถา , การถวายเทียนพรรษา และจตุปัจจัย เป็นต้น ฃโอกาสนี้ได้เปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา และ ถวายผ้าไตรแก่พระสงฆ์ 9 วัด 9 อำเภอ โดยตลอดงานมีบริการขนมจีนน้ำเงี้ยว ขนมจีนแกงไก่ และเครื่องดื่มบริการให้แก่ผู้เข้าร่วมอีกด้วย

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=73123

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us