|

จังหวัดสงขลา จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยในระดับเยาวชน พัฒนาฝีมือและมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

52D70F62-76E1-4A13-B1F4-B18F0BEE76AE

จังหวัดสงขลา จัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยในระดับเยาวชน พัฒนาฝีมือและมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล

          วันนี้ (3 ..65) ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นางสุรียพรรณ์ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) เปิดโอกาสให้แรงงานไทยในระดับเยาวชน พัฒนาฝีมือและมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากล โดยมี นางอารี เตชะวันโต ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลาพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงาน ตลอดจนผู้บริหาร และนักเรียนเข้าร่วมในพิธีเปิด พร้อมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดการแข่งขันฯ จากส่วนกลาง (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี) โดยมีนายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานฯ         83A35A96-4F98-4E37-BE08-6AA5D9795678              สืบเนื่องจากการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานแนะแนวอาชีพและการแข่งขันฝีมือช่างแห่งชาติ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ..2513 ลุมพินีสถานกรุงเทพมหานคร และทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับปัญหาเรื่องช่างฝีมือ ซึ่งต้องปรับปรุงให้มีความประณีตและมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน จากพระราชดำรัส ของพระองค์ทรงแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีความห่วงใยต่อกำลังแรงงานไทยและทรงให้ความสำคัญกับมาตรฐานฝีมือช่างของคนไทยเป็นอย่างยิ่งในช่วง 52 ปี ที่ผ่านมา กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมารวม 28 ครั้ง ซึ่งในปี 2565 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กำหนดดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค ขึ้นเพื่อคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันซึ่งเป็นเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษาหรือทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการ เป็นผู้แทนภาคเข้าชิงชัยในการแข่งขันระดับชาติในปี 2566 โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วยกลุ่มที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง มีเจ้าภาพหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี กลุ่มที่ 2 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เจ้าภาพหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี กลุ่มที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ เจ้าภาพหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน9 พิษณุโลก และกลุ่มที่ 4 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ 14 จังหวัด เจ้าภาพหลัก สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี           EC2E608C-21AD-4F88-B976-B93A712A6DA9             สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ได้จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยในครั้งที่ 29 ได้เป็นสถานที่แข่งขันในกลุ่มจังหวัดภาคใต้จำนวน 8 สาขา มีผู้สมัครเข้าแข่งขัน จำนวน 108 คน ได้แก่ สาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมสาขาเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) สาขามาตรวิทยาด้านมิติ (ประเภททีม) สาขาเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) สาขาหุ่นยนต์เคลื่อนที่ (ประเภททีม) สาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม (ประเภททีม) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานไทยในระดับเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและมีมาตรฐานทัดเทียมกับมาตรฐานสากลอันเป็นผลให้แรงงานมีฝีมือมีส่วนร่วมในการยกฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่องและยั่นยืน โดยผู้ชนะการแข่งขันอาจจะได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภูมิภาคอาเซียนและระดับนานาชาติต่อไป

           การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กำลังแรงงานไทยเกิดความตื่นตัว สนใจที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองให้ทัดเทียมกับมาตรฐานสากลเยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจและตระหนักในคุณค่าและประโยชน์ของการทำงานที่เน้นทักษะฝีมือในทุกกลุ่มอาชีพของประเทศ ส่งผลให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญในการใช้กำลังแรงงานฝีมือเพื่อผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

493BF24F-8283-4BB0-8292-22E89DE4C6B7

E23DB5EB-9AAF-46AD-A68C-304370E6598E

CD2001A2-B13C-48D5-B133-07E2F2EF5C70

AE7F0A32-5647-428E-8643-48E30FE17FF8

7B54D51A-51CC-4443-98D0-7F443FFB2599

34952E8B-8A20-4C90-80DD-F648E7E902A2

96A8DA4E-8FE1-4B78-941A-40E12317FC9A

646FFD75-DA11-483A-AA00-FB578AAF22AF

ภาพข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=73564

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวมาใหม่

Find Us