|

ร.ร.นานาชาติบลูมส์เบอรี่ – หาดใหญ่ พัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการ เสริมศักยภาพ นร.

2F252909-ED42-4595-BC5B-1BDBB1635E5C

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ โดยคุณพิมพ์จันทร์ เสนเนียม กับ MR. KELVIN KOH YEW HOCK ผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพฯ (SISB) ได้ประชุมร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้านวิชาการของBloomsbury ให้เข้มข้นขึ้นเป็นการเสริมศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนจะได้มีโอกาสเปิดมุมมองแนวความคิดแห่งการเรียนรู้แบบใหม่ ทำให้นักเรียนได้รับประโยชน์สูงสุดในการศึกษา โดยการนำหลักสูตรแห่งชาติของประเทศอังกฤษ (The National Curriculum of England) ร่วมกับ หลักสูตรของ SISB ที่เน้นวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ในรูปแบบ Joint curriculum ซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับสากล เป็นการเสริมทักษะพัฒนาศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้ ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงต่อการพัฒนาการตามช่วงวัย จึงเป็นการปูพื้นฐานเพื่อให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ในการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในโลกยุคปัจจุบัน หากผู้ปกครองท่านใดสนใจขอคำแนะนำ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนนี้เพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่หาดใหญ่ โทร. 074-251255-6 หรือ ww.bloomsbury.ac.th ตั้งเเต่บัดนี้เป็นต้นไป

2949CD5E-DD1A-4B2F-9077-210D63537741D39A0867-199D-4703-B0E5-E6D3BA669B5169D84CEE-3A98-437B-89F5-F9547FDA0274

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=57088

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • ภัณฑ์กา: เก่งจัง
  • สุทธิ​ ป​นาท​กู​ล​: เปนแนวทางที่ดีมากแต่ควรหาสถานท ี่มารองรับนักท่องเที่ยวอย่างเห มาะสมด้วยการปรชาสัมพันธ์ต้อ...
  • นัชนันท์ โชติธรรม: อยากทราบค่าใช้จ่าย นักเรียนประจำ ป.1 ค่ะ
  • อโณชา ชัยหานิตย์: ผมเปนฝีมาแปดปีแล้วฝีคัฑสรูทผ่า สองครั้งแล้วยังไม่หายทำไงดีครั บหมอบอกว่าผ่าไม่ถึงรูทวารหารูไ ม่เจอ...
  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us