|

เชฟรอน ร่วมแสดงความยินดี อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย

thumbnail (1)

ผู้บริหารจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมแสดงความยินดี กับศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส ในโอกาสได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย” และมอบเงินสนับสนุนโครงการใช้ประโยชน์พื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จำนวน 1,500,000 บาท จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เพื่อการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรและนักศึกษา รวมทั้งบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนส่งเสริมบรรยากาศการจัดการเรียนการสอนและบรรยากาศในการทำงานที่ดี ณ มทร.ศรีวิชัย สงขลา

thumbnail

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=48276

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • stephan: ขอบคุณเช่นกันครับ
  • stephan: ไม่มีครับ
  • ITARICH WANGLEM: ข้อมูลย้อนหลังเมื่อยี่สิบปีมีไ ม่..พอดีจะค้นหาข้อมูลครับผม
  • ITARICH WANGLEM: Thanks
  • sumrit: ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://www.samilatimes.co.th/? p=16216

ข่าวมาใหม่

Find Us