|

ครุศาสตร์ฯ มทร.ศรีวิชัย เปิดบ้านรับน้องๆ จัดกิจกรรม ‘เติมฝันฉันจะเป็นครูช่างยุคดิจิตอล #2’

mOU พัฒนาวิชาการ (1)

การศึกษาเป็นกระบวนการที่ทำให้มนุษย์สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข รวมถึงเป็นการเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้านในยุคปัจจุบัน โดยการศึกษาในยุคไทยแลนด์ 4.0 เราจำเป็นต้องสร้างสรรค์ให้ผู้เรียนรู้จักคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และสามารถนำไปสู่การพัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งการที่จะส่งเสริมการศึกษาเพื่อนำไปสู่การพัฒนาในจุดนั้น ตัวแปรที่สำคัญอย่างหนึ่ง นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนรู้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนไปจากเดิม คือ “ครูผู้สอน” ที่จะต้องมีลักษณะที่เอื้อต่อการพัฒนายุคไทยแลนด์ 4.0 นี้ด้วย

11

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการผลิตครูผู้สอนในรูปแบบของ “ครูช่างนักปฏิบัติ” จึงก่อเกิดกิจกรรม เปิดบ้าน เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ในโครงการเติมฝันฉันจะเป็นครูช่างยุคดิจิตอล #2 (I will be a vocational teacher in digital era #2) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา ที่มีความฝันอยากเป็นครูช่างและนักเทคโนโลยี ได้ทดลองใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนจริงรวมถึงเพิ่มพูนทักษะพื้นฐานให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจ โดยมีการจัดฐานการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่ ฐานหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น ฐานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพื้นบานจากหลักสูตรสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และฐานการสร้างชิ้นงานในงานอุตสาหกรรมจากหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

10

นางสาววิไลวรรณ บุญมิ่ง (น้องนาง) นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา กล่าวว่า เหตุผลที่เข้าร่วมโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้หนูได้เห็นการจัดการเรียนการสอนสายวิชาชีพครู ซึ่งหนูต้องการรู้ว่าในค่ายมีสาระดีๆ อะไรบ้างที่เกี่ยวกับ “ครูช่าง” แต่ละสาขาเขาสอนอย่างไร ซึ่งความรู้ที่ได้รับจากการเข้าค่ายนั้น ได้แก่ การเรียนสาขาต่างๆ นั้นต้องเรียนอย่างไร ทำงานอะไรได้บ้าง รวมถึงได้ความสนุกสนาน ความสามัคคี ได้เพื่อนใหม่ต่างสถาบันและได้รู้จักพี่ๆ อาจารย์ที่น่ารัก

7

5

4

3

1

Short URL: http://www.samilatimes.co.th/?p=53469

แสดงความคิดเห็น

Share It

ความคิดเห็นล่าสุด

  • PHUPA PUMSUK: สมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ
  • ชัด ไพรพฤกษ์: ดีเยี่ยม ต้องไปต่อ การประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในเรื่อง ธรรมาภิบาลแบบมีทศพิธราชธรรม
  • อรุณี อรรคบุตร: ต้องการสมัครสมาชิก Sky funner ค่ะ เข้าไปตรงไหนคะ // คลิกตามที่ให้มา กลายเป็นเข้าไปจองตั๋วค่ะ
  • ศกุนตลา เพชรประสมกูล: รบกวน สอบถาม หน่อย น่ะ ค่ะ แม่เป็นมะเร็งระยะที่3 รักษามา2ปี ลามไปที่ตับกับลามไปที่ปอดเม...
  • สุรศักดิ์: ดีมากๆๆครับ

ข่าวมาใหม่

Find Us